Ongeveer 5 jaar geleden is op De Sleutel voor het eerst gesproken over een zogenaamd groen schoolplein. De eerste ideeën zijn ontwikkeld in de toenmalige leerlingenraad.
Na de renovatie van ons schoolgebouw is hier ruim een jaar geleden een vervolg aan gegeven door een groep enthousiaste ouders. Gezamenlijk is een ontwerp gemaakt, is gezorgd voor financiering en is een offertuitvraag gedaan. Er zijn drie partijen benaderd om een offerte uit te brengen. De firma Geerdink was voor ons de partij die het beste aansloot bij onze criteria. Geerdink is een ervaren speler in de markt van groene schoolpleinen: https://www.tuinenvangeerdink.nl/natuurlijk-spelen
Op 27 maart zal de firma Geerdink beginnen met de werkzaamheden.