Afhankelijk van de nog binnen te halen subsidies kan meer of minder van de bovenstaande moodimpressie gerealiseerd worden. Met het budget waar we nu al van uit kunnen gaan, weten we al zeker dat we een prachtig Natuurlijk-Spelen-schoolplein kunnen realiseren voor de leerlingen van De Sleutel, voor de kinderen van de buitenschoolse opvang en voor de kinderen uit de buurt.

ontwerp