kick offDonderdag 28 februari hebben alle groepen van De Sleutel een lening van €125 ontvangen, een zogenaamd microkrediet. Dit bedrag is beschikbaar gesteld door de ouderraad. Met deze lening worden groepsgewijs, groepjesgewijs of individueel bedrijfjes opgezet om geld te verdienen voor twee waterpompen: één op het kleuterplein en één op het grote plein.
Op het bord bij de hoofdingang worden per groep de winsten van de bedrijfjes bijgehouden. Via Parro en/of via de website laten kinderen zien op welke manier zij hun handen uit de mouwen steken om het microkrediet te gelde te maken. Tijdens de inloopavond van 11 april zijn de bedrijfsresultaten te bewonderen en hopen we het totaalbedrag van de actie bekend te maken.