vrijwilligers gezochtTijdens de aanleg van het groene schoolplein zijn er een aantal vrijwilligersdagen. Op vrijdag 5 april vindt de eerste vrijwilligersdag plaats. De focus ligt dan op het kleuterplein.
Wil je 5 april een handje helpen, graag! Iedereen kan helpen op de vrijwilligersdag, dus ook ooms, tantes, opa’s en oma’s en vrienden. Er is zwaar werk te doen, maar ook lichtere klusjes. Er is werk te doen, waarbij groene vingers handig zijn, maar er zijn ook karwijtjes voor mensen die wat minder handig zijn. Als het nodig is, regelen we opvang voor de kinderen.
Je kunt je opgeven voor:
  • de ochtend van 8.30 – 12.00 uur
  • de middag van 12.30 – 15.30 uur
  • de hele dag

Met inzet van vrijwilligers kunnen we kosten besparen op de aanleg van het schoolplein. Minstens zo belangrijk vinden we dat ouders betrokken zijn bij de school en de schoolomgeving en op die manier aan hun kinderen laten zien, dat we samen ‘eigendom’ zijn van het nieuwe schoolplein.
Je kunt je opgeven bij één van de werkgroepleden, via de groepsleerkracht of per mail