Voor de financiering van het schoolplein maken we gebruik van:
  • Afkoppelsubsidie van de gemeente
  • Klimaat Actief Subsidie van het Waterschap
  • Bijdrage van de ouderraad van De Sleutel
  • Bijdrage van de gemeente
  • Bijdrage stichting Openbaar Primair onderwijs

Met bovenstaande bedragen kunnen we onze plannen in grote lijnen realiseren.
Er lopen nog enkele subsidieaanvragen waarmee we nog een aantal extra’s hopen te kunnen realiseren.
En natuurlijk hebben we nog de microkrediet-actie van de leerlingenraad.