Volg hier  het laatste nieuws over ons nieuwe groene schoolplein.

 

Hoe is ons groene schoolplein ontstaan? Kijk naar dit mooie filmpje.

Er is hard gewerkt aan de aanleg van het nieuwe groene schoolplein.

ozio_gallery_nano

Ongeveer 5 jaar geleden is op De Sleutel voor het eerst gesproken over een zogenaamd groen schoolplein. De eerste ideeën zijn ontwikkeld in de toenmalige leerlingenraad.
Na de renovatie van ons schoolgebouw is hier ruim een jaar geleden een vervolg aan gegeven door een groep enthousiaste ouders. Gezamenlijk is een ontwerp gemaakt, is gezorgd voor financiering en is een offertuitvraag gedaan. Er zijn drie partijen benaderd om een offerte uit te brengen. De firma Geerdink was voor ons de partij die het beste aansloot bij onze criteria. Geerdink is een ervaren speler in de markt van groene schoolpleinen: https://www.tuinenvangeerdink.nl/natuurlijk-spelen
Op 27 maart zal de firma Geerdink beginnen met de werkzaamheden.

 

Afhankelijk van de nog binnen te halen subsidies kan meer of minder van de bovenstaande moodimpressie gerealiseerd worden. Met het budget waar we nu al van uit kunnen gaan, weten we al zeker dat we een prachtig Natuurlijk-Spelen-schoolplein kunnen realiseren voor de leerlingen van De Sleutel, voor de kinderen van de buitenschoolse opvang en voor de kinderen uit de buurt.

ontwerp

 

kick offDonderdag 28 februari hebben alle groepen van De Sleutel een lening van €125 ontvangen, een zogenaamd microkrediet. Dit bedrag is beschikbaar gesteld door de ouderraad. Met deze lening worden groepsgewijs, groepjesgewijs of individueel bedrijfjes opgezet om geld te verdienen voor twee waterpompen: één op het kleuterplein en één op het grote plein.
Op het bord bij de hoofdingang worden per groep de winsten van de bedrijfjes bijgehouden. Via Parro en/of via de website laten kinderen zien op welke manier zij hun handen uit de mouwen steken om het microkrediet te gelde te maken. Tijdens de inloopavond van 11 april zijn de bedrijfsresultaten te bewonderen en hopen we het totaalbedrag van de actie bekend te maken.

 

vrijwilligers gezochtTijdens de aanleg van het groene schoolplein zijn er een aantal vrijwilligersdagen. Op vrijdag 5 april vindt de eerste vrijwilligersdag plaats. De focus ligt dan op het kleuterplein.
Wil je 5 april een handje helpen, graag! Iedereen kan helpen op de vrijwilligersdag, dus ook ooms, tantes, opa’s en oma’s en vrienden. Er is zwaar werk te doen, maar ook lichtere klusjes. Er is werk te doen, waarbij groene vingers handig zijn, maar er zijn ook karwijtjes voor mensen die wat minder handig zijn. Als het nodig is, regelen we opvang voor de kinderen.
Je kunt je opgeven voor:
 • de ochtend van 8.30 – 12.00 uur
 • de middag van 12.30 – 15.30 uur
 • de hele dag

Met inzet van vrijwilligers kunnen we kosten besparen op de aanleg van het schoolplein. Minstens zo belangrijk vinden we dat ouders betrokken zijn bij de school en de schoolomgeving en op die manier aan hun kinderen laten zien, dat we samen ‘eigendom’ zijn van het nieuwe schoolplein.
Je kunt je opgeven bij één van de werkgroepleden, via de groepsleerkracht of per mail

 

tonnenBen je in bezit van:
 • regentonnen
 • houten kratten
 • muurverf
 • kwasten
 • cement

• andere materialen die bij het vergroenen van een schoolplein gebruik kunnen worden
De werkgroep Groen Schoolplein wordt er blij van. Schiet iemand van ons aan of mail naar

 

Het kleuterplein wordt als eerste aangepakt. Daarna werkt men via de Kolkmansweg naar het gravelveld toe. Als de zijkant van de school (groep 4 en 5) klaar is, is het grote plein aan de beurt. Als laatste wordt het plein bij de kleuteringang opnieuw ingericht. Naar verwachting zullen de werkzaamheden twee maanden in beslag nemen.
Het is de bedoeling dat kinderen gedurende de werkzaamheden op de pleinen kunnen spelen waar niet gewerkt wordt. Mocht het nodig zijn, dan wijken we uit naar het gravelveld en naar speelveldjes in de buurt.
Ben je bereid en in staat om te assisteren als we met enkele groepen moeten uitwijken naar een veldje in de buurt, geef dit even door aan Greta () of Gert ()

 

Voor de financiering van het schoolplein maken we gebruik van:
 • Afkoppelsubsidie van de gemeente
 • Klimaat Actief Subsidie van het Waterschap
 • Bijdrage van de ouderraad van De Sleutel
 • Bijdrage van de gemeente
 • Bijdrage stichting Openbaar Primair onderwijs

Met bovenstaande bedragen kunnen we onze plannen in grote lijnen realiseren.
Er lopen nog enkele subsidieaanvragen waarmee we nog een aantal extra’s hopen te kunnen realiseren.
En natuurlijk hebben we nog de microkrediet-actie van de leerlingenraad.

 

De werkgroep schoolplein van De Sleutel bestaat op dit moment uit:
 • Els Hendrikson (ontwerp)
 • Madelien van Maanen (subsidies)
 • Greta Molendijk (leerlingactie & vertegenwoordiging team)
 • Fiona Tanyeri (fotografie & leerlingactie)
 • Theo van der Veen (ontkoppeling)
 • Sandra Vermeulen (realisatie)
 • Gert Katerberg (directeur)

Heb je vragen, opmerkingen of tips, schiet ons gerust aan.

werkgroep groen schoolplein

Zoeken op deze site