Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag
Paaslunch
inloopavond / kijkavond
rapportfolio
Koningsdag
'mei'vakantie
week van de luizencontrole
nieuws uit de groep
avondvierdaagse