Studiedag: alle kinderen vrij
Herfstvakantie
Streetwisedag (ANWB) / week van de luizencontrole
Maandsluiting groep 1 t/m 4 (ouders welkom)
10-minuten-gesprekken
Studiedag: alle kinderen vrij
Maandsluiting gr 5 t/m 8 met de voorleeswedstrijd (ouders welkom)
10-minuten-gesprekken
Versieravond Sint