Suikerfeest
Schoolreis groep 1-2
Studiedag: alle leerlingen vrij
Nieuwsbrief
Piekdag: alle leerlingen vrij
Nieuws uit de groep
Schoolreis groep 3-6 en juffendag 1-2
Nieuwsbrief
Rapportfolio mee naar huis
Afscheid groep 8
Ruilochtend
Zomerfeest