De schoolgids wordt als een papieren versie op school verkrijgbaar.
Naast de schoolgids wordt elk jaar een supplement-schoolgids uitgegeven.
Hierin zit ook de jaarlijkse infokalender.
Deze is via deze downloadpagina digitaal beschikbaar.

Nieuwsbrieven die maandelijks aan de ouders worden gestuurd over wat er gebeurt; in, op en rond de school

Het Dalton-Werkboek is een beleidsplan en niet een theoretisch boekwerk. Het is een praktische gids die duidelijkheid biedt over de manier van werken op onze school en er voor moet zorgen dat de gemaakte afspraken ook na verloop van tijd nog steeds voor iedereen, ook voor bijvoorbeeld nieuwe collega’s, duidelijk zijn.

De MedezeggenschapsRaad publiceert hier hun informatie die als download kan worden aangeboden.

OuderRaad (2/0)

Verslagen, uitnodiging en andere informatie over de Grote Ouderavond

Deze map 'Overige Downloads' bevat downloads waar in artikelen op de website naar wordt verwezen.

Brieven die als bijlage bij een (digitale) nieuwsbrief worden meegestuurd.

 

Most downloaded files

Nieuwsbrief augustus 2014 (Nieuwsbrieven 2014-2015)
 
Powered by Phoca Download

Binnenkort

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. Door het Coronavirus is nog niet op voorhand te bepalen of alles door kan gaan. We werken aan een aangepaste agenda voor de rest van het schooljaar.

The Sleutel’s got talent (groep 5 t/m 8)
vrijdag 03 apr 2020 Ontruimingsoefening
maandag 06 apr 2020 Nationale buitenlesdag (zoveel mogelijk lessen buiten)
dinsdag 07 apr 2020 Goede vrijdag = lesdag / paasontbijt
vrijdag 10 apr 2020 Tweede Paasdag: alle kinderen vrij
maandag 13 apr 2020 Schoolfotograaf
dinsdag 14 apr 2020 -
08:30 uur Koningsspelen
vrijdag 17 apr 2020 Eindtoets groep 8
dinsdag 21 apr 2020 Schoolkamp groep 7
woensdag 22 apr 2020 Schoolreizen groep 3-4 & groep 5-6 (datum onder voorbehoud)
vrijdag 24 apr 2020

Zoeken op deze site